top of page

+ Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio;
contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.
Imperet illi Deus; supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad
perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in infernum detrude.
Amen +

Międzynarodowy przedstawiciel w Europie reprezentowany przez zespół PTGH z Polski.

Międzynarodowa Pomoc Świętego Zakonu Egzorcystów Świętego Michała Archanioła z USA + SOSM +

Wiele osób zajmujących się badaniem zjawisk paranormalnych ogranicza się tylko i wyłącznie do stwierdzenia i udokumentowania faktów.
O ile pozwala to na zdiagnozowanie problemu, to jednak w żaden sposób nie pomaga to dotkniętym rodzinom. Ludzie kierujący się tylko czystą ciekawością mogą wprawdzie potwierdzić lub wykluczyć obecność sił paranormalnych, jednak nie będą w stanie pomóc ani chronić zarówno rodzin, które zwróciły się z prośbą o pomoc, jak i samych siebie i własnej rodziny. Również zdarzają się przypadki gdzie nie świadomi niczego amatorzy i pseudobadacze nie posiadający wiedzy ani wieloletniego doświadczenia i wpadają w poważne kłopoty i sami potrzebują pomocy, ponieważ zostali zaatakowani i opętani narażając siebie samych jak i swoich bliskich nie zdając sobie nawet sprawy z realnego zagrożenia.
Zespół PTGH od samego początku swojego istnienia kieruje się dwoma podstawowymi wartościami:


- Pragnieniem niesienia pomocy osobom dręczonym przez zjawiska paranormalne, oraz świadomością, że w swoich działaniach stajemy oko

w oko z największym zagrożeniem ludzkości, jakim jest Szatan we własnej osobie, a nie jednokrotnie i Legion. Odpowiedzialność przed Bogiem
i ludźmi, świadomość zagrożeń i ryzyka, jakie wiąże się z obcowaniem
z bytami paranormalnymi nakłada na nas obowiązek ścisłej współpracy
z duszpasterzami posiadającymi władzę egzorcystatu +, oraz niesienia pomocy zawsze, kiedy tylko jest to możliwe.
Dlatego też wszyscy członkowie naszego zespołu należą do Świętego Zakonu Świętego Michała Archanioła + SOSM + z USA.
Międzynarodowego Zakonu Egzorcystów który zrzesza kapłanów egzorcystów + księży, biskupów różnych wyznań religijnych oraz exorcist investigator, jak również profesjonalne zespoły badawcze z całego świata zajmujące się niesieniem doraźnej pomocy osobom dręczonym przez zjawiska paranormalne. Celem zespołu PTGH jest udokumentowanie
i przedstawienie zebranych materiałów i dowodów, aby przedstawić rodzinom z czym mają do czynienia a następnie przekazać sprawę Kościołowi i wyznaczonym księżom egzorcystom +

Ksiądz egzorcysta musi być z powołania a co za tym idzie musi mieć chryzmaty czyli Dary Ducha Świętego których nie można kupić jak Sakramentu Chrztu, Bierzmowania,  Małżeństwa czy pogrzebu.
Każdy wierzący ksiądz egzorcysta + naśladuje swoimi uczynkami
Chrystusa i postępuje w swoim życiu wg. nauk Chrystusa +

DARMO DOSTALIŚCIE DARMO DAWAJCIE ! 
Zakon egzorcystów + SOSM + działa już w 24 krajach na świecie.

Szefem i założycielem zakonu w USA jest 

Archbishop Ronald Feyl Enright, SOSM +

The Sacred Order of Saint Michael the Archangel +                                

                             + Order of Exorcists +

Abp.Ron_.jpg

Members of International Ministry Of Exorcism +

The Sacred Order of Saint Michael the Archangel +                                

                             + Order of Exorcists +

Członkowie Międzynarodowego Zakonu Egzorcystów +
Święty Zakon Świętego Michała Archanioła + SOSM + 

Piotr Sobczyk

Lead Exorcist Investigator – Demonolog

Piotr-Demonolog-768x390.jpg

Ks. Piotr Shalkevitz

+ Egzorcysta +

Ks.-Piotr-Egzorcysta.jpg

Ks. Matteo Zajkowski

Teolog – Demonolog

Ks.-Matteo-i-Gabriel-Amorth.jpg

          Członkowie Zakonu Egzorcystów +

                                                           

                                                                               AD. 2022 

ZAKON.jpg

                   Members  International  Ministry  Of  Exorcisms  +
                         Saint  Order  Of  Saint  Archangel  Michael  +

                                                                     

                                                                                                                       AD. 2022

Kardynalną zasadą naszych dochodzeń jest to, że zawsze doprowadzamy

je do końca. Niosąc pomoc, nigdy nie zapominamy po co jesteśmy wzywani. Dlatego każde śledztwo zaczynamy od modlitwy a kończymy odprawieniem Mszy Świętej, w zależności od potrzeb uzupełnioną o rytuał oczyszczenia miejsca lub w skrajnych wypadkach o rytuał Egzorcyzmu Uroczystego. W odróżnieniu od amatorów i pseudobadaczy, zespół PTGH obejmuje opieką dręczone osoby zarówno przed podjęciem śledztwa, w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu przez czas konieczny do dojścia do siebie. W tym czasie Zakon wspiera nas modlitwami, radami i wszelką dostępną pomocą.

Contact  International Ministry of Exorcisms +
Saint Order of Saint Archangel Michael +

Piter-Exorcist-300x297.jpg
ExorLogo_300dpi_2pt4In.png
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
bottom of page